Site icon⭐️minixfromscratch.org⭐️

Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng thương mại

Bảng giá dịch vụ kế toán giá rẻ TP.HCM

Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng thương mại. Hợp Đồng Thương Mại là một văn bản pháp lý để các đối tác tham gia quan hệ luật pháp thương mại thực hiện quyền và bổn phận của mình. Nó cũng là cơ sở để giải quyết tranh chấp phát sinh. Bên cạnh đó, Hợp đồng thương mại nào cũng có những điều khoản chặt chẽ. 

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn cần những gì?

Hợp đồng thương nghiệp đóng vai trò đặc thù quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Một hợp đồng thương mại sở hữu những điều khoản chặt chẽ, đáp ứng các điều kiện của luật pháp, là cơ sở vật chất để đảm bảo quyền lợi lúc có tranh chấp xảy ra.

Soạn thảo hợp đồng thương mại

Một bản hợp đồng thường được chia thành các điều khoản cụ thể. Để soạn thảo một Hợp đồng Thương Mai, Soạn thảo hợp đồng thương mại. Quý khách cần phải có những điều khoản cơ bản sau:

Điều khoản thông báo những bên

Đây thường là điều khoản trước tiên và luôn phải có trong một hiệp đồng thương nghiệp. cá nhân, doanh nghiệp đều sở hữu quyền tham gia ký kết hợp đồng khi mang đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Thành ra, ta cần phải xác định cụ thể cá nhân, tổ chức nào tham gia vào hiệp đồng thương nghiệp này.

Để xác định được tư cách chủ thể của các đối tác thì cần phải có những thông tin cơ bản sau:

Đối với cá nhân: Tên, số chứng minh thư và địa chỉ thường trú. Nội dung này ghi chuẩn xác theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc hộ khẩu và cũng nên kiểm tra trước khi ký kết.

Đối sở hữu đơn vị, doanh nghiệp: Tên, trụ sở, Giấy phép ra đời và người đại diện theo pháp luật. những nội dung trên phải ghi chính xác theo Quyết định ra đời hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu cơ của công ty.

Điều khoản về đối tượng của hợp đồng

Hợp Đồng Thương Mại là hợp đồng đại quát của phần lớn hoạt động thương nghiệp. Trên thực tế, đối với mỗi hoạt động thì tên hiệp đồng được ghi cụ thể hơn. thí dụ như hợp đồng sắm bán hàng hóa, hợp đồng nhà sản xuất, hợp đồng gia công hàng hóa… do đó, đối với mỗi chiếc hợp đồng thì đối tượng của nó là khác nhau.

Đối sở hữu hợp đồng dịch vụ hoặc gia công hàng hóa… đối tượng của nó là những công tác cụ thể. những công tác này phải được xác định rõ ràng: cách thức thực hành, trình độ chuyên môn, người trực tiếp thực hành, kết quả sau khi thực hành.

Đối có hợp đồng mua bán hàng hóa: Đối tượng của hợp đồng là hàng hóa được sắm bán. lúc biên soạn thảo, các đối tác phải xác định rõ tên hàng hóa, mẫu hàng hóa, chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa… toàn bộ những nhân tố trên phải được xác định rõ ràng, cụ thể trong hợp đồng.

Điều khoản về giá cả

Các bên lúc thoả thuận về giá cả cần nói các nội dung sau: Đơn giá, tổng trị giá và đồng bạc trả tiền. Về đơn giá có thể xác định giá nhất mực hoặc đưa ra cách thức xác định giá (giá di động). thường nhật quy định giá sẽ được điều chỉnh theo giá thị phần hoặc theo sự đổi thay của các yếu tố tác động tới giá sản phẩm.

Điều khoản thanh toán

Trong điều khoản này, các đối tác cần sở hữu thỏa thuận về phương thức thanh toán, đồng bạc thanh toán và thời hạn trả tiền.

Đối sở hữu phương thức thanh toán: các bên có thể chọn lọc 1 trong các phương thức thanh toán phổ thông hiện nay: thanh toán trực tiếp; thanh toán chuẩn y chuyển khoản và thanh toán nhờ thu và nguồn vốn vay chứng trong khoảng L/C (thường được tiêu dùng đối có hiệp đồng thương nghiệp quốc tế).

Đối có đồng tiền thanh toán: các đối tác ký hợp đồng cụ thể đồng bạc thanh toán là Việt Nam Đồng hoặc đô la Mỹ hay 1 đồng bạc khác tùy theo ý trí các bên. tuy nhiên chỉ nên để một cái đồng bạc trả tiền duy nhất.

Đối mang thời hạn thanh toán: dù rằng pháp luật quy đinh các bên ko thỏa thuận thời hạn trả tiền thì vẫn mang phương thức xác định. không những thế, các đối tác vẫn nên ký hợp đồng một thời hạn thanh toán cụ thể.

Thời hạn thanh toán có thể là một lần hoặc phổ biến lần theo tiến độ của hợp đồng.

Xem thêm

 

Exit mobile version